GIỚI THIỆU

Tam Logistics

Tam Logsitics được biết đến như là một chuyên gia đi đầu trong lĩnh vực vận tải biển, hàng không và nội địa. Trong một môi trường mà các nhà cung cấp dịch vụ đã tập trung quá vào đầu ra hơn là những dịch vụ cá nhân, với đội ngũ làm việc trẻ và năng động đầy chuyên nghiệp chúng tôi rất từ hào đem đến nhiều lợi ích cho khách hàng.

Tất cả đội ngũ nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo những kiến thức sâu rộng về ngành vận tải với hơn 30 năm kinh nghiệm của ban quản lí Châu Âu, chúng tôi cũng không ngừng học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.